Konsultointi

Konsultointipalvelut kattavat laajan joukon asiantuntijatason palveluita. Tähän joukkoon sisältyvät esimerkiksi projektipäällikköpalvelut ja erilaiset kehittämishankkeet.

Projektipäällikköpalvelut

Seuraavissa hankkeissa olen toiminut työurani varrella projektipäällikkönä.

Ateria- ja puhdistuspalvelujen organisointi.

Kansallisesti uuden tuotanto- ja toimintamallin kehittäminen, valmistelu ja käyttöönotto.

Viiden kunnan ja kuntayhtymän sekä yksityisen palveluntuottajan yhteinen seudullinen ohjelma- ja tietoverkko. Hankkeeseen sisältyi kaksi ohjelmisto- ja palvelinhankintaa, dataverkko, pääkäyttäjän rooli ja ohjelmistojen tuotantokäyttö sekä yhteinen tietokanta. Hankkeessa tehtiin koulutussuunnitelma n. 150 – 200 käyttäjälle.

Vastasin sairaanhoitopiirin ja kaupungin palvelutuottajan edustajana erillisten rakennushankkeissa palveluntuottajan vastuulla olevista suunnittelun ja investointien koordinoinnista ja yhteydenpidosta rakennuttajaan ja urakoitsijoihin. Tehtäviin sisältyi ohjaus-hankintatyöryhmiä, johtoryhmätyötä sekä tulevien rakennushankkeiden valmistelua. Tehtävään sisältyneiden rakennushankkeiden yhteispinta-ala oli 50645 m2.

Toimitilapalvelut

Perinteisesti toimitilapalveluihin luetaan kuuluvaksi ruoka-, siivous-, kiinteistönhoito- ja aulapalvelut. Alla kerron laajemmin esimerkkejä palvelujen uudelleen järjestelystä ja organisoinnista.

Taloushallintopalvelujen ulkoistuksen selvitystyö, ohjelmiston valinta ja käyttöönotto.

Kolmen kunnan ja kuntayhtymän yhteisen kiinteistöpalveluyksikön kartoitus- ja selvitystyö.

Liikelaitoskuntayhtymän perustamisen valmistelu sopimuksen allekirjoitusta varten.

Ateria-, siivous- ja kiinteistöhenkilöstön mitoituksen valmistelu, ohjausryhmä ja toimeenpano.

Käyttäjän edustaja toimitilan rakennushankkeissa.

Ammattikeittiölaitteiden hankintojen valmistelu ja esittely.

Seudullisten elintarvikkeiden ja puhdistusaineiden hankintojen valmistelu ja esittely.

Asiantuntijaselvitykset

Toimitilojen vesi- ja energiatehokkuuskysely yhteistyössä Motiva Oy.n kanssa Pirkanmaan alueella.

Tilaajan pyytämä edustaja kahdentoista sairaanhoitopiirin ruokapalvelun tehokkuus selvityksessä.

Asiantuntijana sairaanhoitopiirin huoltopalveluosaston bencmarkig-projektissa.

Asiantuntija elintarvikealan hankkeessa viiden maakunnan alueella. Tehtäviin sisältyi kartoituksen suunnittelu, tietokannan luonti, haastattelut 71 maatilalla, raportointi ja logistiikkasuunnittelu sekä sidosryhmätyö.   

Palveluprosessien kartoitukset ja arviointi.        

Ravintoloiden omavalvontasuunnitelmien päivitykset.

Kehittämishankkeet

Ammattikeittiön energian CO2-päästöt, case Juankosken tuotantokeittiö.

Vastuullisten elintarvikehankintojen jalkauttaminen MMM:n rahoittamissa Ekocetrian hankeissa menttorina.

Paikallisen Leader-toimintaryhmän rahoittamien hankkeiden vetäminen lähialueen palvelujen ja elinvoiman kehittämiseksi.

Koordinointi

Kokemusta löytyy isojen yleisötapahtumien järjestämisen koordinoinnista. Olen kuulunut isojen tapahtumien johtoryhmään ja näin ollut mukana toteuttamassa tuhansia ihmisiä kokoavia tapahtumia.  Viimeisimpänä  isoista tilaisuuksita on Nilsiän herättäjäjuhlat 2017, jonne odotettiin 30 000 kävijää. Toimin ravintolatoimikunnan puhenjohtajana ja juhlatoimikunnan jäsenenä. Vastasimme ravintolatoimikunnan kanssa juhlien kahvila- ja ravintolatoiminnasta. Juhlien ruokatuotanto toteutettiin kenttäolosuhteissa, kenttämuonituksena.

Olin keskeisessä roolissa Ilosaarirockin henkisen ensiavun päivystyksen järjestelyjen koordinnoinnissa vuosina 2012-2017.

Scroll to Top